บทเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day


อาทิตย์อับแสง

           เคยชม                 ร่วมภิรมย์ใจ

   ด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่      ผูกพันหัวใจเรามั่น

              รักเอย                  เคยอยู่เคียงกัน

   ร่มเย็นมิเว้นวายวัน             ด้วยความสัมพันธ์ยืนยง

              ทิวางาม                 ยามอยู่เคียงคง

   สุริยาแสงส่ง                      ปวงชีวิตในโลกดำรงเริงใจ

              ร้างกัน                   วันห่างไปไกล

   มืดมนหมองมัวปานใด         เยือกเย็นเข็ญใจรัญจวน

              ไกลกัน                  พาพรั่นใจครวญ

   ร่างกายทรุดโทรมทุกส่วน     จิตใจร้อนรวนแรงอ่อน

              รักเอย                   เลยกลับอาวรณ์

   ค่ำคืนฝืนใจไปนอน             ยิ่งดูเหมือนฟอนไฟลน

              ทิวาทราม               ยามห่างดวงกมล

   สุริยาหมองหม่น                 ปวงชีวิตในโลกอับจนเสื่อมทราม

              หวังคอย                คอยเฝ้าโมงยาม

   จวบจนทิวาเรืองงาม           สบความรักยามคืนคง

  Blue Day
   Blue day
   There's no sunshine.
   Why must you go away,
   Leaving me here alone?
  	 My own.
	   How I miss you
  	 With loving heart so true!
   	 That's why I feel so blue.
   Dear one,
   What's the good of
   Days without the sun,
   Or peaceful nights
   Without the moon?
  	 But soon
	 No more blue day.
   	Whenever I meet you
  	 Then all my dreams come true.
   Blue day
   Gloomy blue day,
   When you are far away,
   Why must we be apart?
  	 Sweetheart,
   	Dear, I love you
  	 With all my heart, I do
  	 That's why I feel so blue.
   My love,
   Skies are so grey,
   Cloudy up above,
   Dear won't you please
   Come back to me?
   	There'll be
  	 No more blue day.
  	 Again the sun will shine.
   	That day I'll make you mine.

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krutim

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ภาษาต่างประเทศ