ประกวดการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในมหกรรมวิชาการ “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ 2) จากนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติชม

สร้างโดย :


krupangtip

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี