แจ้งผลการจัดสรรที่เรียน สำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน
ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลด

แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลด
   

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ