ตรวจสอบผลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

*การแสดงผลหน้าจออาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นอกเขตพื้นที่                        |             9 มี.ค. 2565             10 มี.ค. 2565             11 มี.ค. 2565             12 มี.ค. 2565             13 มี.ค. 2565

ในเขตพื้นที่                           |             9 มี.ค. 2565             10 มี.ค. 2565             11 มี.ค. 2565             12 มี.ค. 2565             13 มี.ค. 2565 

ความสามารถพิเศษ               |             9 มี.ค. 2565             10 มี.ค. 2565             ไม่มีผู้สมัคร               ไม่มีผู้สมัคร               ไม่มีผู้สมัคร

เงื่อนไขพิเศษ                        |             ไม่มีผู้สมัคร             ไม่มีผู้สมัคร                 ไม่มีผู้สมัคร              ไม่มีผู้สมัคร               ไม่มีผู้สมัคร   
 
    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยาศาสตร์-  คณิตศาสตร์     |              9 มี.ค. 2565             10 มี.ค. 2565             11 มี.ค. 2565             12 มี.ค. 2565             13 มี.ค. 2565

ภาษาอังกฤษ- คณิตศาสตร์     |              9 มี.ค. 2565             10 มี.ค. 2565             11 มี.ค. 2565             12 มี.ค. 2565             13 มี.ค. 2565

ภาษาอังกฤษ- จีน                    |              9 มี.ค. 2565             10 มี.ค. 2565             11 มี.ค. 2565             12 มี.ค. 2565             13 มี.ค. 2565

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ