ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเข้าเรียนโรงเรียนสงวนหญิง ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

mail ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนง
ให้จัดหาที่เรียนประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

mail รายชื่อโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ที่ยังสามารถรับนักเรียนได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

mail รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

mail รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ