ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1  ประเภทห้องเรียนปกติ------------------------------------------------------------------------ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ English Program---------------------------------ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ Smart Class----------------------------------------ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4  ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนที่จบม.3 โรงเรียนสงวนหญิง-------------------------ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4  ประเภทห้องเรียนปกติ นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ-----------------------ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ Education Hub โควตา----------------------------ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ Education Hub ทั่วไปจากทั่วประเทศ----------ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ SMTE---------------------------------------------------ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองการอยู่อาศัย---------------------------------------------------------------------------------------ดาวน์โหลด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ