SYSP Album


ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 ลูกสงวนหญิง จำนวน 7 คน ที่เรียนแผนการเรียนภาษาจีน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน จัดโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี.


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.008216 sec.