SYSP Album


วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง จัดงานฉลองเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล 'สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ' ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนำขบวนเกียรติยศ รถอัญเชิญตราสัญลักษณ์โรงเรียน รถอัญเชิญรางวัลพระราชทาน ขบวนพาเหรด ประกอบด้วยวงโยธวาทิต คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ถึงโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมทำพิธีฉลองอย่างเต็มภาคภูมิและสง่างาม 'กราบขอบพระคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน ท่านผู้บริหารทุกรุ่น ครูบาอาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เป็นต้นแบบแห่งความดีงาม สั่งสมประสบการณ์ เป็นแนวทางให้กับพวกเราชนรุ่นหลังได้หล่อหลอมคุณความดี สืบทอดเจตนารมย์เพื่อพัฒนาโรงเรียน นักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ เจริญงอกงามในวงการศึกษาตลอดไป' 'สงวนหญิงยิ่งชีวิตสถิตหล้า สงวนเกียรติยิ่งชีวาค่าควรสงวน' อยู่สงวนหญิง รักสงวนหญิงตลอดไปค่ะ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015899 sec.