SYSP Album


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการ English Program เรื่อง Summer School in Singapore ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการเดินทาง


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015890 sec.