SYSP Album


วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม Open House โครงการ English Program (EP) ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าชมงาน มีการแสดงผลงานนักเรียน เช่น Ibook, Presentation, Audio book และกิจกรรมในโครงการ English Program ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง เวลา 8.30 น. - 12.00 น.


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015678 sec.