SYSP Album


วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และ โครงการ Smart Class ของโรงเรียนสงวนหญิง กองกลางสนามสอบ คุณครูคุมสอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คนสำคัญในวันนี้.


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015611 sec.