SYSP Album


วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 'โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)' และ 'โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การศึกษาในภูมิภาค' (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) ของโรงเรียนสงวนหญิง และร่วมให้กำลังใจ คุณครูกองกลางสนามสอบ คุณครูคุมสอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015698 sec.