SYSP Album


วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015787 sec.