SYSP Album


วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 6.00 น. ดร.นิติกร ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เดินทางส่งกำลังให้กับคณะครูและลูกสงวนหญิง โครงการ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ SUMMER SCHOOL ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2561 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นำคณะครู 6 คน และนักเรียน 34 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว...


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.017089 sec.