SYSP Album


วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ จัดกิจกรรม “วันสัมพันธ์กัลยา” สำหรับนักเรียนชั้นม.1 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูกับนักเรียน รุ่นพี่กับรุ่นน้อง เรียนรู้การเป็นลูกส.ญ.อย่างสมบูรณ์ “ขอลดาวัลย์ดอกใหม่เบ่งบานชูช่อล้อลม เติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมตลอดไปค่ะ”


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015988 sec.