SYSP Album


วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสงวนหญิง นำโดยรองฯเนตร์ชุกร หอมไม่วาย และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุมร้านค้าจำหน่ายอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ลูก ๆ ส.ญ.จะได้รับประทานอาหารสะอาด อร่อย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ เหมือนเดิมค่ะ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.008259 sec.