SYSP Album


คณะครูและลูกๆสงวนหญิงโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 'พัฒนาทักษะการทำโครงงานฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์' ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015573 sec.