SYSP Album


วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และคณะทำงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ร่วมเป็นวิทยากรให้กับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 14 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ในโอกาสศึกษาดูงานและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเสนอขอรับการประเมิน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015604 sec.