SYSP Album


วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนสงวนหญิง ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ จัดกิจกรรม 'โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน' ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรับเกียรติบัตรรางวัล 1 ใน 5 ระดับภาคกลาง การดำเนินงานกิจกรรมครอบครัวพอเพียง ประจำปี 2560


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.008392 sec.