SYSP Album


ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง นางสาวณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ ม.4/7 และคุณครูวราวรรณ จันชัง ครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ อ่านทำนองเสนาะและขับเสภาระดับประเทศ วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ร่วมส่งกำลังใจในการชิงชัยโล่พระราชทาน ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม เวทีขับเสภาโล่พระราชทานเวทีเดียวของประเทศ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015678 sec.