SYSP Album


วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนสงวนหญิง จำนวน 10 คน ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจำปี 2561 “เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.008791 sec.