SYSP Album


ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 'เพื่อการมีงานทำ' สำหรับครูแนะแนวและครูคอมพิวเตอร์ จัดโดย ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.016306 sec.