SYSP Album


โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารงานของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ให้การสนับสนุนลูกสงวนหญิงและคณะครู ส่งผลให้โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM ในโครงการ GLOBE Learning Expeditions ระหว่างวันที่ 2-8 ตุลาคม 2561 ณ เมืองกาฏมาณฑุ และ เมืองโพคารา ประเทศเนปาล ทีมงานวิจัย ได้แก่ นางสาวศุภารมย์ ณ กลองดี นางสาวสุณัฐชา พวงศุภวิวัฒน์ และนายธนพล ขุนสังวาลย์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ม.5/10 คุณครูศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน และร่วมเดินทางดูแลนักเรียนในครั้งนี้...


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015442 sec.