SYSP Album


วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล แสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ในโอกาสได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015440 sec.