SYSP Album


วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ 'แนวทางการดำเนินงานและการรับการประเมิน โรงเรียนมาตรฐานสากล' ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในโอกาสศึกษาดูงานของฝ่ายบริหารและคณะครู โรงเรียนสายบุรี 'แจ้งประชาคาร' จังหวัดปัตตานี


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015596 sec.