SYSP Album


วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง เด็กหญิงสายสวรรค์ พลเสน นักเรียนชั้นม.2/13 รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภท 58 กิโลกรัม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015490 sec.