วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง เด็กหญิงสายสวรรค์ พลเสน นักเรียนชั้นม.2/13 รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภท 58 กิโลกรัม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ