SYSP Album


วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง ทีมสต๊าฟโค้ชและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 'รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกรีฑาและกีฬาประเภทลาน รุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี' และรางวัลรายการต่าง ๆ ดังนี้ >>>รุ่นอายุ 15 ปี 1. วิ่ง 1,500 เมตร อันดับที่ 1 และ 2 2. วิ่ง 4x400 อันดับที่ 2 3. เขย่งก้าวกระโดด อันดับที่ 1 และ 2 4. กระโดดสูง อันดับที่ 3 5. พุ่งแหลน อันดับที่ 1 และ 2 >>>รุ่นอายุ 18 ปี 1. วิ่ง 100 เมตร อันดับที่ 1 และ 2 2. วิ่ง 1,500 เมตร อันดับที่ 2 และ 3 3. วิ่ง 4x400 เมตร อันดับที่ 1 4. เขย่งก้าวกระโดด อันดับที่ 1 และ 2 ในการแข่งขัน 'สุพรรณิการ์เกมส์' จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 6 ประจำปี 2561


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015457 sec.