SYSP Album


โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารงานของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับ 'รางวัล IQA AWARD' สถานศึกษาที่มีระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นำเสนอผลงานและได้รับการคัดเลือก จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอภาพความสำเร็จในงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับชาติ ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015718 sec.