SYSP Album


วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและลูกสงวนหญิง การประกวดแต่งกลอนสดขับเสภาไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก >>>ระดับมัธยมศึกษา >รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวปภัสรา โสมสำราญ ม.4/9 และนายกวินภพ ทองนาค ม.6/11 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท >รางวัลชมเชย นางสาวปุณณภา ดำรงรัตน์นุวงศ์ ม.4/9 และ นางสาวณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ ม.4/6 ้ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท ฝึกซ้อมและควบคุมโดย ครูอรนุช แม้นเทวฤทธิ์ และครูปทิตตา จันทร์มณี >>>ระดับประชาชน รางวัลชนะเลิศ ครูวราวรรณ จันชัง ครูโรงเรียนสงวนหญิง และนางสาววรรษมน วัฏฏานนท์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสงวนหญิง รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015613 sec.