SYSP Album


วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคกลาง เป็นประธานการประชุม พร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายวิชาการ ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีตัวแทนจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015656 sec.