SYSP Album


โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง คุณครูผู้ฝึกซ้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 'รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ' การประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดและ จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ ปี 2562 และได้รับสิทธิ์การเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่างประเทศ รอบที่ 2 จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ ถุงแอคติเวเตตคาร์บอนเพื่อยืดอายุการสุกลดกลิ่น และป้องกันการกระแทกสำหรับขนส่งทุเรียน : Activated carbon bag to prolong ripening dissolve and prevent durian transport นักเรียนเจ้าของผลงาน : เด็กหญิงศรัณยา ศรีโปฎก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ทวีสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ครูที่ปรึกษา : นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015959 sec.