SYSP Album


วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูแลช่างผู้รับเหมา เพื่อปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา ให้ทันสมัยและมีความพร้อมในการใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกสงวนหญิง และรองรับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015957 sec.