วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูแลช่างผู้รับเหมา เพื่อปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา ให้ทันสมัยและมีความพร้อมในการใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกสงวนหญิง และรองรับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ