วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และ ดร.กัลยาณี จิตร์วิริยะ ครูโรงเรียนสงวนหญิง ร่วมประชุมกับศึกษานิเทศก์ สพม.9 และคณะกรรมการประเมิน เพื่อสรุปผล การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ