โครงการ ENGLISH PROGRAM : EP โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำลูกสงวนหญิง จำนวน 35 คน และคณะครู จำนวน 7 คน เข้าร่วมโครงการ SUMMER SCHOOL ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ