คณะครูและลูกสงวนหญิงเดินทางเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 29 เมษายน 2562 จัดโดย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ