SYSP Album


คณะครูและลูกสงวนหญิงเดินทางเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 29 เมษายน 2562 จัดโดย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015577 sec.