วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย 1. นางสาวธนันญดา ศรีโมรา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 2. นางสาวพลอยชมพู มีบุญ กลุ่มสาระฯศิลปะ 3. นางสาววัชราพร ฟองจันทร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 4. นางสาวพิมพ์ชนก พรหมจรรย์ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 5. นายชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โดยมีฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครู ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ