SYSP Album


วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย 1. นางสาวธนันญดา ศรีโมรา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 2. นางสาวพลอยชมพู มีบุญ กลุ่มสาระฯศิลปะ 3. นางสาววัชราพร ฟองจันทร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 4. นางสาวพิมพ์ชนก พรหมจรรย์ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 5. นายชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โดยมีฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครู ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015670 sec.