โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงและ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “รางวัลชนะเลิศ”การประกวดโครงงาน Thailand Junior Water Prize 2019 รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท “โครงงาน เรื่อง ศึกษายับยั้งการทำลายไคติน ของเปลือกไข่ยุงลาย แทนการใช้สารเคมี จากทรายอะเบท” แข่งขันวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท นักเรียน : 1. นางสาวผลิดา ยงพิศาลภพ ม.5/9 2. นางสาวศุภาพิชญ์ อ้งพันธุ์ ม.5/9 นักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษา : นางสาวชวนพิศ บุญช่วย ครูที่ปรึกษา : 1. นางสาวฉันทนา บุญมาก 2. นางลำดวน บุญรังษี 3. นางสาวธัญจิรา ทองมาก และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Stockholm Junior Water Prize ณ ประเทศสวีเดน ในเดือนสิงหาคม 2562

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ