โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง นางสาวจารุวรรณ เล็กเมฆา ม.6/1 และนางสาวกัญจนา ไกรสร ม.6/2 นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนสงวนหญิง ได้เข้าเซ็นสัญญากับสโมสรตะกร้อราชบุรีมังกรไฟ นักเรียนได้รับทุนเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาบริหารธุกิจ ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงซ้อม เบี้ยเลี้ยงแข่งขัน โบนัสจากการแข่งขัน ชุดซ้อม/ชุดสำหรับแข่งขัน เมื่อจบปริญญาตรีทางสโมสรฯ มีงานรองรับ ขอบคุณ : คุณครูทรงศักดิ์ โชติช่วง และทีมผู้ฝึกสอน

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ