โครงการ English Program โรงเรียนสงวนหญิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล Distance Education Public Speaking สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่วงแรก วันที่ 29 พฤษภาคม - 21 กรกฎาคม 2562 ช่วงที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562 เรียนจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30 น. - 8.30 น. สอนโดยคุณครู Mark Kohl ณ ห้อง 241

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ