SYSP Album


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด 'โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นแกนนำ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้' ณ อาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิง


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015691 sec.