วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด 'โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นแกนนำ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้' ณ อาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิง

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ