วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสงวนหญิง นำโดยท่านรองฯสมใจ สืบวัฒนพงษกุล คุณครูวนิดา สวนดอกไม้ และทีมงาน นำหนังสือเรียนแบ่งปันให้โรงเรียนน้อง 'โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี' ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพต่อไป #แบ่งปันน้ำใจ...สานสายใยสัมพันธ์

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ