วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ลูกสงวนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรม 'โครงการสร้างฝันปันน้ำใจให้น้อง ๆ' โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ