SYSP Album


วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ของกลุ่มเครือข่าย เพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคกลางตอนล่าง ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015556 sec.