วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการอบรม GSPเพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ณ ห้องเรียนโครงการ SMTE วิทยากรโดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ