SYSP Album


วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการอบรม GSPเพื่อโครงงานคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ณ ห้องเรียนโครงการ SMTE วิทยากรโดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015559 sec.