วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Academic Skills Competitions ของ EP/MEP Schools-Central and Eastern Regions (Zone B) มีนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 คน ณ โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ