ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง นำฝ่ายบริหารและคณะครู จำนวน 10 คน นักเรียน จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ปี 2562 'นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ict พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน' วันที่ 8 - 10 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ