วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และคุณครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ แผนการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี กับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ