วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับเกียรติบัตร “คณะกรรมการ พัฒนาและประเมินการบริหาร จัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA' พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับ “รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA' จากท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ