เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ด้านการรู้เทคโนโลยี (Digital Literacy)” ได้รับเกียรติจาก นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2562 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ