โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูและนักเรียนโครงการ Education Hub เข้าร่วมกิจกรรม Summer Course 'Chinese Camp' ระหว่างวันที่ 6 - 25 ตุลาคม 2562 ณ jiujiang Foreign Language School, China.

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ